आझाद मैदान परिसरातील Cafe Thinking Cup कॉफी शॉपच्या नावाखाली गैरकृत्य करण्यास

प्रोत्साहन देणा-या दोघांचा पर्दाफाश

सदर बाजार पोलीसाना गोपनिय बातमीदाराकडून माहिती मिळाली कि, ‘आझाद मैदान संकुलनातील Cafe Thinking Cup या कॉफी शॉप मध्ये महाविद्यालयीन मुला मुलीकडून कॉफी शॉपच्या नावाखाली कंपार्टमेन्ट उपलब्ध केली जाते आणि त्याकरीता खोली मध्ये 500/-रु. घेऊन जागा उपलब्ध केली जाते त्या जागेमध्ये मुला मुलींना जागेचा वापर हॉटेलच्या बेडरुमसारखा करू दिला जातो” अशी माहिती मिळाली. यावरून सदर ठिकाणी पोलीस निरीक्षक श्री प्रशांत महाजन, महिला पोउपनि दिपाली शिंदे, पोहेका रामप्रसाद रेगे पोहे का जगन्नाथ जाधव पोहे का सोमनाथ उबाळे पो में भरत ढाकणे व पो अं प्रदिप करतारे यानी छापा मारल्याचे ठरविले. त्याकरीता सदर ठिकाणी असा प्रकार चालतो का? अशी खात्री करुन घेण्यात आली याबाबत संपुर्ण शहानिशा झाल्यानंतर वरिष्ठांना याबाबत माहिती देण्यात आली.

दिनांक 19:08,2023 रोजी सदर कॅफे मध्ये महाविदयालयीन मुले, मुली है कंपार्टमेन्ट मध्ये पडदयाचे आडोशाने बसुन अश्लिल कृत्य करताना मिळून आले, तसेच मागील खोली मध्ये सोफ्यावर एक कपल बसूल अश्लिल कृत्य करतांना मिळून आले काऊंटर उपस्थित असलेले नामे आकाश नारायण मोरे वय 27 वर्ष रा घाडेगांव ता. जि. जालना व आशिष विष्णु आंबेडकर वय 23 वर्ष रा. भेलपुरी खु ता. जि. जालना हे दोघे बसलेले मिळून आले. त्याचेकडे अधिक चौकशी केली असता येणा-या जोडप्याची कोणताही प्रकारची माहिती किंवा नोंद त्यांचेकडे असलेल्या रजिस्टर मध्ये करत नव्हते.

त्यांचेकडे सदर जागेबाबत कॅफे चालविण्याच्या तसेच आतील भागामध्ये केलेल्या बदलाबाबत संबंधीत विभागाची परवानगी नसल्याचे सांगीतले त्याबाबत कॅफेची पाहणी केली असता त्यामध्ये एकूण 06 वेगवेगळ्या पध्दतीची कम्पार्टमेंट करण्यात आलेली होती. या कम्पार्टमेंटची पाहणी केली असता त्यामध्ये लाकडाचे व कापड्याच्या पडदयाव्दारे आडोसा तयार करण्यात आलेले होते. आम्ही बोगस जोडप्या मार्फत पाठविलेल्या 500 रुपयाची नोट त्याचे काऊंटर मध्ये मिळून आल्याने आमची खात्री झाली कि, कॉफी सेंटरच्या नावाखाली त्याठिकाणी गैरकृत्य करण्यासाठी छोटया कम्पार्टमेन्ट 30-40 मिनीटाचे कालावधीसाठी उपलब्ध होत होत्या त्याबाबत सविस्तर पंचनामा करण्यात आलेला आहे. याबाबत PT.A. अंतर्गत कारवाई करण्यात आलेली आहे.

सदरची कारवाई मा. पोलीस अधिक्षक साहेब जालना, मा. अपर पोलीस अधिक्षक साहेब जालना, मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी उपविभाग, जालना यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री प्रशांत महाजन महिला पोउपनि दिपाली शिंदे, पो. हे का, रामप्रसाद रंगे पोहे का. जगन्नाथ जाधव पो. हे का सोमनाथ उबाळे पो. अं. भरत ढाकणे व पो.अं. प्रदिप करतारे यांनी केलेली आहे.